Odstúpenie od zmluvy

Vzor formulára - na stiahnutie:

- vo formáte pdf: Odstupenie od zmluvy

- vo formáce docx: Odstupenie od zmluvy

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.
  
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci: Spoločnosť s ručením obmedzeným Fantasticke veci s. r. o., sídlo (miesto podnikania): Kominárska 137/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@fantastickeveci.sk, telefónne číslo: +421 910 414 909

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

email:

 

Telefónne číslo:

 

Číslo objednávky:

 

IBAN:

 

 

Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy tohto tovaru:

Kód:

 

Popis:

 

Kód:

 

Popis:

 

Kód:

 

Popis:

 

Kód:

 

Popis:

 

Kód:

 

Popis:

 

Kód:

 

Popis:

 

 

 

Poznámka:

 

 

 

 

V ..............................................................., dňa ........................................

 

  

 

Podpis